Về chúng tôi

Swarm-link là nhà phân phối và cung cấp hóa chất có trụ sở tại trung tâm TP HCM.
Được sản xuất từ ​​xenlulo trong cây, CNC rất phong phú, có thể tái tạo và phân hủy sinh học.

Đặt tính cốt lõi

Các đặc tính cốt lõi của CNC cải thiện hiệu suất trong vật liệu như:

Chúng tôi làm những gì

Hỗ trợ phát triển các ứng dụng

Hình thành các sản phẩm mới và hiện có

Phát triển các sản phẩm xenlulo chuyên biệt có thể được sử dụng chung với NCC hoặc của chính họ

Luôn Đổi mới

Đổi mới và sáng tạo là xương sống của Swarmlink. Ngoài đội ngũ cốt lõi gồm các nhà khoa học và kỹ sư giàu kinh nghiệm, những nỗ lực hợp tác rộng rãi của chúng tôi tạo ra một mạng lưới chuyên gia có năng lực bao gồm:

  • Các công ty hàng đầu thế giới
  • Các nhà cung cấp
  • Trường đại học
  • Tổ chức nghiên cứu

Mỗi ngày, nhóm của chúng tôi đều giúp các công ty vừa, nhỏ và lớn phát triển các giải pháp mới và sáng tạo cho hiệu suất sản phẩm. Kết hợp chuyên môn của chúng tôi về các thuộc tính và hành vi của CNC với kiến ​​thức ứng dụng của khách hàng, chúng tôi tạo điều kiện cho quá trình phát triển sản phẩm nhanh chóng. Quá trình phát triển hiệu quả này dẫn đến CNC có thể được sử dụng nguyên trạng hoặc được chức năng hóa cho các đặc tính và lợi ích bổ sung trong các ứng dụng công nghiệp.